back to top
More

  KPSS OrtaöğretimKPSS Konu Anlatımları

  Filters

  Ders

  Alan

  Sınav Türü

  Osmanlı Tarihi

  Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (1299-1453)Osmanlı Beyliği'nin KuruluşuOsmanlı Devleti, 1299 yılında Osman Bey tarafından Söğüt ve Domaniç bölgelerinde kuruldu. Bu dönemde Osmanlılar, Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflamasıyla ortaya çıkan...
  TarihGenel KültürKPSS LisansKPSS Ön LisansKPSS Ortaöğretim

  Türk-İslam Tarihi

  GirişTürk-İslam Tarihi Nedir?Türk-İslam Tarihi, Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden itibaren başlayan ve Türk-İslam devletlerinin tarihini, kültürünü ve medeniyetini kapsayan dönemdir. Bu dönem, Türklerin İslamiyet ile tanışmaları,...
  TarihGenel KültürKPSS LisansKPSS Ön LisansKPSS Ortaöğretim

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

  Girişİslamiyet Öncesi Türk Tarihi'nin Önemiİslamiyet öncesi Türk tarihi, Türk milletinin kökenlerini, kültürel ve sosyal yapılarını, devlet anlayışlarını ve dünya tarihine olan katkılarını anlamak açısından büyük bir...
  TarihGenel KültürKPSS LisansKPSS Ön LisansKPSS Ortaöğretim

  Ulaşım, Turizm ve Ticaret

  UlaşımUlaşımın Tanımı ve ÖnemiUlaşım, insanların ve malların bir yerden bir yere taşınması sürecidir. Ulaşım, ekonomik kalkınma ve sosyal entegrasyon için hayati önem taşır. Modern toplumlarda ulaşım...
  CoğrafyaGenel KültürKPSS LisansKPSS Ön LisansKPSS Ortaöğretim

  Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

  MadenlerTanım ve ÖnemiMaden Nedir?Madenler, yer kabuğunda doğal olarak bulunan ve ekonomik değeri olan mineral ve elementlerdir. Genellikle metalik veya metalik olmayan bileşikler halinde bulunurlar. Madenler,...
  CoğrafyaGenel KültürKPSS LisansKPSS Ön LisansKPSS Ortaöğretim

  Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

  TarımTarımın Tanımı ve ÖnemiTarım, insanların temel besin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimidir. Tarım, insanlık tarihinin en eski ekonomik faaliyetlerinden biridir ve ekonomik kalkınmada...
  CoğrafyaGenel KültürKPSS LisansKPSS Ön LisansKPSS Ortaöğretim

  Nüfus ve Yerleşme

  Nüfusun Tanımı ve ÖnemiNüfus, belirli bir zaman diliminde belirli bir coğrafi alanda yaşayan insan sayısını ifade eder. Nüfus, bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını şekillendiren...
  CoğrafyaGenel KültürKPSS LisansKPSS Ön LisansKPSS Ortaöğretim

  Sözel Mantık

  Sözel Mantık Nedir?Sözel mantık, günlük dilde kullanılan önermeler ve ifadeler arasındaki ilişkilerin incelendiği, bu ilişkilerin doğru veya yanlış olduğunu değerlendirmeye yarayan bir düşünce disiplinidir. KPSS gibi...
  TürkçeGenel YetenekKPSS LisansKPSS Ön LisansKPSS Ortaöğretim

  Noktalama İşaretleri

  Noktalama İşaretlerinin ÖnemiNoktalama işaretleri, Türkçe'de yazılı anlatımın vazgeçilmez unsurlarındandır. Bu işaretler, cümleler arasındaki ilişkiyi netleştirir, yazının akışını düzenler ve anlam kaymalarını önler. Özellikle KPSS gibi sınavlarda...
  TürkçeGenel YetenekKPSS LisansKPSS Ön LisansKPSS Ortaöğretim

  Cümle Bilgisi

  Cümlenin Tanımı ve ÖnemiCümle Nedir?Cümle, bir düşünceyi ifade eden ve bağımsız olarak kullanılabilen sözcük ya da sözcük gruplarının oluşturduğu dil birimidir. Temel olarak özne ve yüklemden...
  TürkçeGenel YetenekKPSS LisansKPSS Ön LisansKPSS Ortaöğretim

  Sözcük Türleri

  Giriş: Sözcük Türleri ve ÖnemiSözcük türleri, Türkçe dil bilgisinin temel yapı taşlarından biridir ve dilimizdeki kelimeleri işlevlerine ve yapısına göre sınıflandırır. KPSS Genel Yetenek sınavında Türkçe...
  TürkçeGenel YetenekKPSS LisansKPSS Ön LisansKPSS Ortaöğretim

  Yapı Bilgisi

  Yapı Bilgisine GirişYapı bilgisi, bir dilin kelime yapılarını ve bu yapıların dil içerisinde nasıl bir araya geldiğini inceleyen dilbilim dalıdır. Türkçe gibi zengin bir dilde, kelimelerin...
  TürkçeGenel YetenekKPSS LisansKPSS Ön LisansKPSS Ortaöğretim

  Get notified

  Whenever new and interesting job listings are added.