back to top
More

  Bölme – Bölünebilme Kuralları- KPSS Konu anlatımı

  Konu anlatımı
  Çözümlü sorular

  Bölme – Bölünebilme Kurallarıdetaylı konu anlatımı

  Bölme İşlemi ve Temel Kavramlar

  Bölme işlemi, bir sayının diğer bir sayı tarafından kaç kez “tam” olarak bölünebildiğini gösteren bir matematik işlemidir. Bu işlemde kullanılan terimleri açıklamak gerekirse:

  • Bölünen: Bölme işleminde bölünen sayı, bölünmek üzere olan sayıdır.
  • Bölen: Bu sayı, bölünen sayının kaç kez bölündüğünü belirler.
  • Bölüm: Bölme işleminin sonucudur.
  • Kalan: Bölme işlemi sonucunda bölünen sayı tam olarak bölünemediğinde geriye kalan sayıdır.

  Örnek: 13 (bölünen) sayısını 5’e (bölen) bölersek, bölüm 2 olur (çünkü 5, 13’e iki kez tam olarak eklenebilir), kalan ise 3’tür (çünkü 5+5=10 ve kalan 13-10=3).

  Bölünebilme Kuralları

  Bölünebilme kuralları, bir sayının belirli bir sayıya tam olarak bölünüp bölünemeyeceğini kolayca belirlemek için kullanılan pratik kurallardır. Bu kurallar, büyük sayıları hızla analiz etmek ve sınavlarda zaman kazanmak için özellikle faydalıdır. İşte en yaygın kullanılan bazı bölünebilme kuralları:

  2 İle Bölünebilme Kuralı

  Bir sayının son rakamı 0, 2, 4, 6, veya 8 ise yani çift bir sayı ise o sayı 2’ye tam (kalansız) bölünebilir.

  Örnek:

  26, 182, 1536 gibi son rakamında çift sayı bulunan tüm sayılar 2’ye tam (kalansız) bölünebilir.

  3 İle Bölünebilme Kuralı

  Bir sayının tüm rakamlarını topladığınızda çıkan sonuç 3’ün katı ise o sayı 3’e tam (kalansız) bölünebilir.

  Örnek:

  141 sayısı için bu kuralı uygulamak istediğimizde, rakamların tamamını toplamı 1+4+1=6 olacaktır. Çıkan sonuç 3’ün katı olduğu için 141 sayısı 3’e tam (kalansız) bölünebilir.

  4 İle Bölünebilme Kuralı

  Bir sayının son iki rakamının oluşturduğu sayı 4’ün katı ise o sayı 4’e tam (kalansız) bölünebilir.

  Örnek:

  428 sayısının son iki rakamından oluşan sayı 28’dir. 28 sayısı 4’ün 7 katı olduğuna göre 428 sayısı 4’e tam (kalansız) bölünebilir.

  5 İle Bölünebilme Kuralı

  Bölünmek istesen sayının son rakamı 0 veya 5 ise o sayı 5’e tam (kalansız) bölünebilir.

  Örnek:

  295, 20 veya 1560 satılarının son basamaklarındaki rakam 0 veya 5 olduğu için bu sayılar 5’e tam (kalansız) bölünebilir.

  6 İle Bölünebilme Kuralı

  Bir sayının 6’ya tam bölünebilmesi için hem 2 hem de 3’ün bölünebilme kurallarını sağlaması gerekir. Yani sayının son rakamı çift olmalı ve rakamlar toplamı 3’ün katı olmalıdır.

  Örnek:

  132 sayısı son rakamı 2 yani çift sayı olduğu için 2’ye bölünebilme kuralını sağlamaktadır. Rakamlar toplamı 1+3+2=6 olduğuna göre 3’e bölünebilme kuralını da sağlamaktadır. Bu durumda 132 sayısı 6’ya tam (kalansız) bölünebilir.

  7 İle Bölünebilme Kuralı

  7 ile bölünebilme kuralı diğer kurallara göre biraz daha karmaşık bir yapıya sahiptir, ancak bu kural da belli bir sayının 7’ye tam olarak bölünüp bölünemediğini belirlemek için kullanılabilir. İşte 7 ile bölünebilme kuralının adımları:

  1. Sayının son basamağını ayırın.
  2. Son basamağı iki katına çıkarın.
  3. Elde edilen değeri, ilk sayının geri kalanından çıkarın.

  Eğer elde edilen sonuç 0 veya 7’nin katı ise, başlangıçtaki sayı da 7’ye bölünebilir. Bu işlemi, elde edilen sonucun basit bir şekilde kontrol edilebilir hale gelene kadar tekrarlayabilirsiniz.

  Örnek:

  161 sayısının 7’ye kalansız bölünüp bölünemeyeceğini inceleyelim;

  • Son basamak 1’dir. Bu basamağın iki katı 2’dir.
  • Son basamağı çıkardığımızda kalan sayı olan 16’dan 2 çıkarılır ve sonuç 14 elde edilir.
  • 14, 7’nin iki katıdır, dolayısıyla 161 sayısı 7’ye tam (kalansız) bölünebilir.

  9 İle Bölünebilme Kuralı

  Bir sayının rakamlarının tamamını topladığınızda 9’un katı ise o sayı 9’a tam (kalansız) bölünebilir.

  NOT: 9 aynı zamanda 3’ün katı olduğu için 9’a tam bölünen her sayı 3’e de tam bölünecektir.

  Örnek:

  729 sayısında rakamlar toplamı 7+2+9=18’dir. 18 sayısı 9’un iki katıdır. Bu yüzden 729, 9 ile tam (kalansız) bölünebilir.

  10 İle Bölünebilme Kuralı

  Bir sayının son rakamı 0 ise o sayı 10’a tam (kalansız) bölünebilir.

  Örnek:

  130, 1980 veya 50 sayılarında da görüldüğü üzere son rakamları 0 olduğu için 10’a tam (kalansız) bölünebilir.

  Sınav Türü

  Alan

  Ders

  Zihin Haritaları

  Hap Bilgiler:

  2 İle Bölünebilme Kuralı: Bir sayının son rakamı 0, 2, 4, 6, veya 8 ise yani çift bir sayı ise o sayı 2’ye tam (kalansız) bölünebilir.

  3 İle Bölünebilme Kuralı: Bir sayının tüm rakamlarını topladığınızda çıkan sonuç 3’ün katı ise o sayı 3’e tam (kalansız) bölünebilir.

  4 İle Bölünebilme Kuralı: Bir sayının son iki rakamının oluşturduğu sayı 4’ün katı ise o sayı 4’e tam (kalansız) bölünebilir.

  5 İle Bölünebilme Kuralı: Bölünmek istesen sayının son rakamı 0 veya 5 ise o sayı 5’e tam (kalansız) bölünebilir.

  6 İle Bölünebilme Kuralı: Bir sayının 6’ya tam bölünebilmesi için hem 2 hem de 3’ün bölünebilme kurallarını sağlaması gerekir. Yani sayının son rakamı çift olmalı ve rakamlar toplamı 3’ün katı olmalıdır.

  7 İle Bölünebilme Kuralı: Sayının son basamağını ayırın. Son basamağı iki katına çıkarın. Elde edilen değeri, ilk sayının geri kalanından çıkarın. Eğer elde edilen sonuç 0 veya 7’nin katı ise, başlangıçtaki sayı da 7’ye bölünebilir.

  9 İle Bölünebilme Kuralı: Bir sayının rakamlarının tamamını topladığınızda 9’un katı ise o sayı 9’a tam (kalansız) bölünebilir.

  10 İle Bölünebilme Kuralı: Bir sayının son rakamı 0 ise o sayı 10’a tam (kalan

  Kodlamalar:

  Bu konu için henüz hiç kodlama girilmemiş.

  Terimler Sözlüğü:

  Bölünen: Bölme işleminde bölünen sayı, bölünmek üzere olan sayıdır.

  Bölen: Bu sayı, bölünen sayının kaç kez bölündüğünü belirler.

  Bölüm: Bölme işleminin sonucudur.

  Kalan: Bölme işlemi sonucunda bölünen sayı tam olarak bölünemediğinde geriye kalan sayıdır.

  Bu konu, diğer KPSS adayları tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilmiştir:

  Overall (0 5 üzerinden)

  KPSS Bülteni

  Haftalık güncellemeler, yeni haberler, konular ve sorular doğrudan gelen kutunuzda.

  KPSS Quiz Bültenine Katılın

  Değerlendirmeler (0)

  Bu konu anlatımı için henüz hiç değerlendirme yazılmamış.

  Değerlendirmeni ekle

  Benzer Konular

  Sınav Türü, Alan ve Ders etiketlerine göre benzer KPSS Konu anlatımları.

  Osmanlı Tarihi

  Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (1299-1453)Osmanlı Beyliği'nin KuruluşuOsmanlı Devleti, 1299 yılında Osman...
  TarihGenel KültürKPSS LisansKPSS Ön LisansKPSS Ortaöğretim

  Türk-İslam Tarihi

  GirişTürk-İslam Tarihi Nedir?Türk-İslam Tarihi, Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden itibaren...

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

  Girişİslamiyet Öncesi Türk Tarihi'nin Önemiİslamiyet öncesi Türk tarihi, Türk milletinin...

  Ulaşım, Turizm ve Ticaret

  UlaşımUlaşımın Tanımı ve ÖnemiUlaşım, insanların ve malların bir yerden bir...

  Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

  MadenlerTanım ve ÖnemiMaden Nedir?Madenler, yer kabuğunda doğal olarak bulunan...

  Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

  TarımTarımın Tanımı ve ÖnemiTarım, insanların temel besin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla...