back to top
More

  Noktalama İşaretleri- KPSS Konu anlatımı

  Konu anlatımı
  Çözümlü sorular

  Noktalama İşaretleridetaylı konu anlatımı

  Noktalama İşaretlerinin Önemi

  Noktalama işaretleri, Türkçe’de yazılı anlatımın vazgeçilmez unsurlarındandır. Bu işaretler, cümleler arasındaki ilişkiyi netleştirir, yazının akışını düzenler ve anlam kaymalarını önler. Özellikle KPSS gibi sınavlarda doğru kullanımı, yazılı anlatımın puanlamasında önemli bir yer tutar. Noktalama işaretleri sayesinde metnin okunabilirliği artar ve metnin daha profesyonel bir görünüm kazanmasını sağlar.

  Örnek:

  • Yanlış: Kitabı çok sevdim ama pahalıydı alamadım.
  • Doğru: Kitabı çok sevdim; ama pahalıydı, alamadım.

  Bu örnekte görüldüğü üzere, noktalama işaretlerinin doğru kullanımı cümleler arasındaki bağlantıyı güçlendirir ve anlamı daha net bir şekilde ifade eder.

  Nokta (.)

  Nokta, Türkçe yazımda en sık kullanılan noktalama işaretlerinden biridir. Genellikle cümle sonlarında kullanılarak düşüncenin tamamlandığını belirtir. Ayrıca kısaltmaların sonunda da nokta kullanılır.

  Cümle sonlarında kullanımı:

  • Nokta, bir düşüncenin sona erdiğini ve yeni bir düşüncenin başlayacağını gösterir.

  Örnek:

  • Bugün hava çok güzel. Dışarıda piknik yapabiliriz.

  Kısaltmalarda kullanımı:

  • Özellikle resmi yazılarda ve akademik metinlerde sıkça rastlanan kısaltmaların sonunda nokta kullanılır.

  Örnek:

  • Prof. Dr. Ahmet Yılmaz bugün üniversitede bir konferans verecek.

  Virgül (,)

  Virgül, cümle içinde düşünceyi bölmeden, okuyucuya nefes alma fırsatı veren bir noktalama işaretidir. Virgülün doğru kullanımı, cümlenin anlamını destekler ve yanlış anlaşılmaları önler.

  Bağlaçsız sıralı cümlelerde kullanımı:

  • Virgül, öğeler arasında kısa bir duraksama yaratmak ve sıralı öğeleri birbirinden ayırmak için kullanılır.

  Örnek:

  • Ali, Veli, Ayşe ve Mehmet sinemaya gittiler.

  Bağlaçla bağlanmış cümlelerde kullanımı:

  • İki bağımsız cümle bir bağlaçla (ve, ama, fakat gibi) birleştiriliyorsa, bağlaçtan önce virgül kullanılır.

  Örnek:

  • Hava soğuktu, ama pikniğe gitmeye karar verdik.

  Özne ile yüklem arasında kullanım durumları:

  • Özne uzun ve karmaşık olduğunda ya da özneyi takip eden açıklamalar varsa, yüklem öncesinde virgül kullanılabilir.

  Örnek:

  • Tüm gün boyunca ders çalışan öğrenciler, akşam yemeğine geç kaldı.

  Açıklamaları ayırmada kullanımı:

  • Cümle içindeki ek bilgileri veya açıklamaları ayırmak için virgül kullanılır.

  Örnek:

  • İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehridir, ekonomik açıdan da oldukça önemlidir.

  Noktalı Virgül (;)

  Noktalı virgül, Türkçe’deki noktalama işaretleri arasında özel bir yere sahiptir; cümleleri birbirine bağlarken, nokta ve virgül arasında bir rol oynar. Genellikle birbiriyle yakından ilgili iki bağımsız cümleyi ayırmak için kullanılır. Ayrıca, virgülün yetersiz kaldığı karmaşık liste durumlarında madde ayırıcı olarak işlev görür.

  İki tam cümlenin birbirine bağlanmasında kullanımı:

  • Noktalı virgül, özellikle iki cümlenin arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve daha akıcı bir geçiş sağlamak için kullanılır.

  Örnek:

  • Hava çok sıcaktı; parkta kimse yoktu.

  Uzun listelerde madde ayırıcı olarak kullanımı:

  • Çeşitli öğeler içeren ve her bir öğenin içinde virgül bulunan uzun listelerde, öğeler arasındaki ayırımı netleştirmek için noktalı virgül kullanılır.

  Örnek:

  • Seminere, İstanbul’dan Prof. Dr. Ahmet Yılmaz; Ankara’dan Dr. Leyla Demir; İzmir’den Doç. Dr. Murat Kaya katılacak.

  İki Nokta (:)

  İki nokta, genellikle bir açıklama, liste, alıntı veya örnek vereceğiniz zaman kullanılır. İki nokta, bir ifadenin ardından gelen bilginin önemini vurgular ve okuyucunun dikkatini çeker.

  Açıklama yapılacak durumlarda kullanımı:

  • İki nokta, bir ifadenin ardından daha detaylı bir açıklama yapılacağını belirtir.

  Örnek:

  • Üç renk her zaman dikkat çeker: kırmızı, mavi ve yeşil.

  Liste başlangıcında kullanımı:

  • Özellikle numaralı veya madde işaretli listeler başlatılırken kullanılır.

  Örnek:

  • Alışveriş listemde aşağıdaki maddeler var: ekmek, süt, yumurta, peynir.

  Alıntı yapılırken kullanımı:

  • Bir kişinin doğrudan sözleri alıntılanmadan önce iki nokta kullanılır.

  Örnek:

  • Atatürk şöyle demiştir: “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”

  Ünlem (!)

  Ünlem işareti, genellikle güçlü duygusal ifadeleri, şaşkınlık, heyecan veya emir kipi gibi kuvvetli tonları belirtmek için kullanılır. Ayrıca, dikkat çekmek veya seslenme amacıyla da kullanılır.

  Duygu ifadesi taşıyan cümlelerde kullanımı:

  • Ünlem işareti, mutluluk, öfke, şaşkınlık veya heyecan gibi duyguları ifade eden cümlelerin sonunda yer alır.

  Örnek:

  • Ne güzel bir gün!

  Seslenme cümlelerinde kullanımı:

  • Kişilere doğrudan hitap ederken ünlem işareti kullanılır, bu kullanım dikkat çeker ve vurgulama sağlar.

  Örnek:

  • Ahmet, dikkat et!

  Soru İşareti (?)

  Soru işareti, bir cümlenin soru olarak ifade edildiğini belirtmek için kullanılır. Bu işaret, doğrudan soruların sonuna eklenir ve okuyucunun veya dinleyicinin bir yanıt beklediğini gösterir. Ayrıca, belirsizlik ifade eden durumlarda veya retorik sorularda da kullanılabilir.

  Soru cümlelerinde kullanımı:

  • Soru işareti, doğrudan sorulan soruların sonunda kullanılır ve cevap beklenen durumları işaret eder.

  Örnek:

  • Bugün hava nasıl olacak?

  Belirsizlik ifade eden durumlarda kullanımı:

  • Bir durumun belirsizliğini veya soru işaretlerini ifade etmek için kullanılır.

  Örnek:

  • Bu iş ne zaman bitecek acaba?

  Retorik sorular:

  • Cevap beklenmeyen ancak üzerinde düşünülmesi amaçlanan sorular için soru işareti kullanılır.

  Örnek:

  • Kim bilir, gelecekte bizi neler bekliyor?

  Tırnak İşaretleri (” “)

  Tırnak işaretleri, doğrudan alıntılar yaparken, özel isimleri veya ironik ve mecaz anlam taşıyan ifadeleri vurgulamak için kullanılır. Bu işaretler, alıntılanan ifadenin veya sözcüğün metin içindeki diğer kısımlardan farklı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini gösterir.

  Doğrudan alıntılarda kullanımı:

  • Başkasına ait sözler veya yazılar doğrudan aktarılırken tırnak işaretleri kullanılır.

  Örnek:

  • Profesör “Çevre bilinci her bireyin sorumluluğudur” dedi.

  İroni veya mecaz anlam taşıyan ifadelerde kullanımı:

  • Bir sözcüğün veya ifadenin ironik veya mecaz anlamda kullanıldığını belirtmek için tırnak işaretleri etrafına alınır.

  Örnek:

  • Bu “harcamalar” onun geleceğini kurtaracak mı?

  Parantezler ( () )

  Parantezler, metin içinde ek bilgiler vermek veya açıklama yapmak için kullanılır. Ayrıca, yan cümlecikleri veya ara bilgileri ayırmak için de işlev görür. Parantez içindeki bilgiler genellikle ana metnin akışından bağımsızdır ve okuyucuya konuyla ilgili daha fazla detay sunar.

  Ek bilgi vermek için kullanımı:

  • Parantezler, metindeki bir ifadenin anlaşılmasını kolaylaştıracak ekstra bilgileri içerebilir.

  Örnek:

  • Enflasyon oranı (yüzde 3.5 artış gösterdi) ekonomide belirgin bir etki yarattı.

  Açıklamalar için kullanımı:

  • Parantez içinde verilen bilgiler, metinde geçen kavramlar veya durumlar hakkında açıklamalar sağlar.

  Örnek:

  • Onunla yaptığımız röportaj (gazetenin son sayfasında yayımlandı) büyük ilgi gördü.

  Tire (-)

  Tire, Türkçe yazımda sıklıkla kullanılan bir noktalama işaretidir. Farklı çeşitleri bulunan tirelerin (kısa tire, uzun tire) kullanım amaçları birbirinden farklıdır. Bu işaret, aralıkları belirtmek, anlatıma ara vermek veya bağlı cümleler arasında ilişki kurmak için kullanılır.

  Aralık ifade ederken kullanımı:

  • Tire, tarihler veya sayılar arasında bir aralığı belirtmek için kullanılır.

  Tire (-)

  Tire, Türkçe yazımda sıklıkla kullanılan bir noktalama işaretidir. Farklı çeşitleri bulunan tirelerin (kısa tire, uzun tire) kullanım amaçları birbirinden farklıdır. Bu işaret, aralıkları belirtmek, anlatıma ara vermek veya bağlı cümleler arasında ilişki kurmak için kullanılır.

  Aralık ifade ederken kullanımı:

  • Tire, tarihler veya sayılar arasında bir aralığı belirtmek için kullanılır.

  Örnek:

  • 1990-1995 yılları arasında Türkiye ekonomik bir dönüşüm yaşadı.

  Anlatıma ara vermek için kullanımı:

  • Cümle içinde düşüncenin devamını vurgulamak veya ek bir açıklama yapmak için kullanılır.

  Örnek:

  • Bu kitap – her ne kadar eski olsa da – günümüzde hâlâ değerini koruyor.

  Bağlı cümleler arasında kullanımı:

  • İki bağımsız cümle arasında anlam bağlantısı kurmak için tire kullanılır, bu sayede cümleler arasında akıcı bir geçiş sağlanır.

  Örnek:

  • Bir yanda umutlar – diğer yanda hayal kırıklıkları.

  Yay Ayraç ([ ])

  Yay ayraçlar, metin içindeki kelimeler veya ifadeler üzerinde düzeltme yapmak, eklemelerde bulunmak veya belirli bir kısmı açıklamak için kullanılır. Özellikle alıntı metinlerde, orijinal metne sadık kalmak amacıyla eklemeler yapmak veya metni açıklamak için tercih edilir.

  Metin içerisine sonradan eklemeler yapmak için kullanımı:

  • Yazar, alıntı yapılan metne sadık kalmak amacıyla orijinal metinde olmayan ancak açıklama veya tamamlama gerektiren kısımları yay ayraç içinde belirtir.

  Örnek:

  • “En büyük başarılar [bu yüzyılda] genellikle büyük zorluklar sonucunda elde edilir.”

  Alıntı metinlerde eksik veya değişiklik yapılan kısımları belirtmek için kullanımı:

  • Alıntılanan metindeki belirsiz veya eksik kısımların açıklığa kavuşturulması için yay ayraç kullanılır.

  Örnek:

  • “O gün parkta [Ahmet ile birlikte] uzun bir yürüyüş yaptık.”

  Üç Nokta (…)

  Üç nokta, bir cümlenin ya da düşüncenin tamamlanmadığını, devam ettiğini veya kasıtlı olarak bırakıldığını göstermek için kullanılır. Ayrıca, konuşmalarda veya yazılarda duraksama ifade etmek için de tercih edilir. Üç nokta, metni daha dramatik veya düşündürücü kılar ve okuyucunun ilgisini çekmeye yarar.

  Cümlenin devam ettiğini ancak tamamlanmadığını göstermek için kullanımı:

  • Cümlede kasıtlı olarak bir belirsizlik yaratmak veya okuyucunun dikkatini çekmek için kullanılır.

  Örnek:

  • Eğer ona açılırsam, belki de…

  Konuşma dilinde duraksama ifade etmek için kullanımı:

  • Yazılı konuşmalarda, bir kişinin düşünerek veya tereddüt ederek konuştuğunu belirtmek için kullanılır.

  Örnek:

  • Yani, bu konuda ne düşünüyorsun? Bence…

  Sınav Türü

  Alan

  Ders

  Zihin Haritaları

  Hap Bilgiler:

  Bu konu için henüz hiç hap bilgi girilmemiş.

  Kodlamalar:

  Bu konu için henüz hiç kodlama girilmemiş.

  Terimler Sözlüğü:

  Bu konu için henüz hiç terimler sözlüğü girilmemiş.

  Bu konu, diğer KPSS adayları tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilmiştir:

  Overall (0 5 üzerinden)

  KPSS Bülteni

  Haftalık güncellemeler, yeni haberler, konular ve sorular doğrudan gelen kutunuzda.

  KPSS Quiz Bültenine Katılın

  Değerlendirmeler (0)

  Bu konu anlatımı için henüz hiç değerlendirme yazılmamış.

  Değerlendirmeni ekle

  Benzer Konular

  Sınav Türü, Alan ve Ders etiketlerine göre benzer KPSS Konu anlatımları.

  Osmanlı Tarihi

  Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (1299-1453)Osmanlı Beyliği'nin KuruluşuOsmanlı Devleti, 1299 yılında Osman...
  TarihGenel KültürKPSS LisansKPSS Ön LisansKPSS Ortaöğretim

  Türk-İslam Tarihi

  GirişTürk-İslam Tarihi Nedir?Türk-İslam Tarihi, Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden itibaren...

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

  Girişİslamiyet Öncesi Türk Tarihi'nin Önemiİslamiyet öncesi Türk tarihi, Türk milletinin...

  Ulaşım, Turizm ve Ticaret

  UlaşımUlaşımın Tanımı ve ÖnemiUlaşım, insanların ve malların bir yerden bir...

  Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

  MadenlerTanım ve ÖnemiMaden Nedir?Madenler, yer kabuğunda doğal olarak bulunan...

  Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

  TarımTarımın Tanımı ve ÖnemiTarım, insanların temel besin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla...