back to top
More

  Sözcük Türleri- KPSS Konu anlatımı

  Konu anlatımı
  Çözümlü sorular

  Sözcük Türleridetaylı konu anlatımı

  Giriş: Sözcük Türleri ve Önemi

  Sözcük türleri, Türkçe dil bilgisinin temel yapı taşlarından biridir ve dilimizdeki kelimeleri işlevlerine ve yapısına göre sınıflandırır. KPSS Genel Yetenek sınavında Türkçe bölümünün anlaşılması ve başarılı olunması için bu kategorilerin iyi bilinmesi gereklidir. Sözcük türleri, cümle içerisinde kelimelerin görevlerini ve anlamlarını daha iyi kavrayabilmemize olanak tanır. Bu başlık altında, Türkçe ‘deki sözcük türlerinin temel işlevleri ve önemini ele alacağız.

  Örnekler:

  • “Hızlıca” kelimesi bir zarf, yani bir işin nasıl yapıldığını anlatır: “O, hızlıca odadan çıktı.”
  • “Güzel” kelimesi bir sıfat, bir nesnenin özelliğini belirtir: “Güzel bir gün.”

  İsimler (Adlar)

  İsimler, Türkçe’deki en temel sözcük türlerinden biridir ve canlı, cansız varlıklar, kavramlar, durumlar veya olaylar gibi nesneleri adlandırmak için kullanılır. İsimler, cümlede özne, nesne gibi çeşitli görevler üstlenebilirler.

  Özellikler:

  • Cinsiyet bakımından eril, dişil ya da nötr olabilirler.
  • Tekil ya da çoğul olabilirler.
  • Belirli ya da belirsiz olabilirler.

  Örnekler:

  • Elma: Tekil ve belirli bir isim (Nesne) – “Elmayı yedim.”
  • Çocuklar: Çoğul ve belirsiz bir isim (Özne) – “Çocuklar parkta oynuyor.”

  Fiiller (Eylemler)

  Fiiller, bir işin, oluşun veya durumun gerçekleştiğini ifade eden sözcük türüdür. Türkçe’de cümlelerin çoğu fiil içerir ve cümle yapısının temelini oluşturur. Fiiller, zaman ve kişi ekleri alarak çekimlenebilirler.

  Özellikler:

  • Zamanlara (geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman) göre çekimlenir.
  • Öznelerle kişi ve sayı bakımından uyum sağlar.
  • Olumlu, olumsuz ve soru şeklinde kullanılabilirler.

  Örnekler:

  • Gidiyor (Şimdiki zaman, tekil üçüncü şahıs) – “O gidiyor.”
  • Yazdılar (Geçmiş zaman, çoğul üçüncü şahıs) – “Onlar mektubu yazdılar.”

  Sıfatlar (Ön Adlar)

  Sıfatlar, isimleri niteler ya da belirtir. Bir nesnenin, kişinin veya durumun özelliğini, durumunu, miktarını veya sırasını ifade ederler. Sıfatlar, cümle içinde isimlerle birlikte kullanılarak, onların daha detaylı tanımlanmasını sağlar.

  Özellikler:

  • Nitelik sıfatları (renk, büyüklük, şekil vb. gibi özellikleri belirten),
  • Nicelik sıfatları (miktarı ifade eden),
  • İşaret sıfatları (hangi nesneden bahsedildiğini gösteren),
  • Belirtme sıfatları (nesnenin belirli veya belirsiz olduğunu gösteren),
  • Soru sıfatları (soru cümlelerinde kullanılan).

  Örnekler:

  • Yeşil (Nitelik sıfatı) – “Yeşil elma.”
  • Üç (Nicelik sıfatı) – “Üç kitap.”
  • Bu (İşaret sıfatı) – “Bu araba.”
  • Her (Belirtme sıfatı) – “Her öğrenci.”
  • Kaç (Soru sıfatı) – “Kaç kişi geldi?”

  Zarflar (Belirteçler)

  Zarflar, fiil, sıfat ya da başka bir zarfı niteler. Bir işin nasıl, ne zaman, nerede, ne kadar yapıldığını ya da bir durumun nasıl olduğunu ifade eder. Zarflar, Türkçe’de cümle içinde oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir ve cümlelerin anlamını derinleştirir.

  Özellikler:

  • Yer zarfları (bir yerin neresinde olduğunu belirten),
  • Zaman zarfları (işin ne zaman yapıldığını belirten),
  • Miktar zarfları (işin ne kadar yapıldığını veya ne derecede olduğunu belirten),
  • Biçim zarfları (işin nasıl yapıldığını belirten).

  Örnekler:

  • Dün (Zaman zarfı) – “Dün sinemaya gittim.”
  • Orada (Yer zarfı) – “Anahtar orada.”
  • Çok (Miktar zarfı) – “Çok hızlı koşuyor.”
  • Yavaşça (Biçim zarfı) – “Kapıyı yavaşça açtı.”

  Zamirler (Adıllar)

  Zamirler, isimlerin yerine kullanılan sözcüklerdir. Cümle içerisinde belirli bir ismi tekrar etmek yerine onun yerine geçerek dilin akıcılığını sağlarlar. Zamirler, Türkçe dil bilgisinde önemli bir rol oynar ve cümle yapılarını daha ekonomik ve anlaşılır kılar.

  Özellikler:

  • Kişi zamirleri (konuşan, dinleyen, konuşulan kişiyi ifade eden),
  • İşaret zamirleri (belirli nesne veya nesneleri işaret eden),
  • Belirsiz zamirleri (belirli olmayan kişi veya nesneleri ifade eden),
  • Sorgu zamirleri (soru cümlelerinde kullanılan).

  Örnekler:

  • Ben (Kişi zamiri) – “Ben geldim.”
  • Bu (İşaret zamiri) – “Bu kitap.”
  • Birisi (Belirsiz zamir) – “Birisi kapıyı çaldı.”
  • Kim (Soru zamiri) – “Kim bu?”

  Bağlaçlar

  Bağlaçlar, cümle içindeki kelimeleri veya cümleleri birbirine bağlamak için kullanılan sözcüklerdir. Bağlaçlar, metinlerdeki düşünceler arasında geçişi sağlar ve anlatımı daha akıcı kılar.

  Özellikler:

  • Eşgüdüm bağlaçları (ve, veya, ama gibi),
  • Bağımlılık bağlaçları (çünkü, eğer, ki gibi).

  Örnekler:

  • Ve – “Ali ve Ayşe sinemaya gitti.”
  • Ama – “Kitabı çok sevdim ama sonunu beğenmedim.”
  • Çünkü – “Dışarı çıkmadım çünkü yağmur yağıyordu.”

  Edatlar

  Edatlar, isimlerle birlikte kullanılarak, isimler arasındaki ilişkiyi kurar. Yer, zaman, durum gibi çeşitli ilişkileri ifade eder.

  Özellikler:

  • Yön, yer veya zaman gösterir.
  • Sabit kullanımları vardır ve cümlede genellikle isimden önce gelir.

  Örnekler:

  • İle – “Annem ile sinemaya gittim.”
  • Gibi – “Senin gibi düşünüyorum.”

  Ünlemler

  Ünlemler, duygu veya seslenme ifade eden kısa ve çoğu zaman dil bilgisel yapıdan bağımsız kelimelerdir.

  Özellikler:

  • Şaşkınlık, sevinç, kızgınlık gibi duyguları ifade eder.
  • Genellikle cümle başında kullanılır.

  Örnekler:

  • Ah! – “Ah, ne güzel bir gün!”
  • Hey! – “Hey, buraya bak!”

  Sınav Türü

  Alan

  Ders

  Zihin Haritaları

  Hap Bilgiler:

  1- İsimler, Türkçe’deki en temel sözcük türlerinden biridir ve canlı, cansız varlıklar, kavramlar, durumlar veya olaylar gibi nesneleri adlandırmak için kullanılır.
  2- Fiiller, bir işin, oluşun veya durumun gerçekleştiğini ifade eden sözcük türüdür.
  3- Sıfatlar, isimleri niteler ya da belirtir. Bir nesnenin, kişinin veya durumun özelliğini, durumunu, miktarını veya sırasını ifade ederler.
  4- Zarflar, fiil, sıfat ya da başka bir zarfı niteler. Bir işin nasıl, ne zaman, nerede, ne kadar yapıldığını ya da bir durumun nasıl olduğunu ifade eder.
  5- Zamirler, isimlerin yerine kullanılan sözcüklerdir. Cümle içerisinde belirli bir ismi tekrar etmek yerine onun yerine geçerek dilin akıcılığını sağlarlar.
  6- Bağlaçlar, cümle içindeki kelimeleri veya cümleleri birbirine bağlamak için kullanılan sözcüklerdir.
  7- Edatlar, isimlerle birlikte kullanılarak, isimler arasındaki ilişkiyi kurar. Yer, zaman, durum gibi çeşitli ilişkileri ifade eder.
  8- Ünlemler, duygu veya seslenme ifade eden kısa ve çoğu zaman dil bilgisel yapıdan bağımsız kelimelerdir.

  Kodlamalar:

  Bu konu için henüz hiç kodlama girilmemiş.

  Terimler Sözlüğü:

  Bu konu için henüz hiç terimler sözlüğü girilmemiş.

  Bu konu, diğer KPSS adayları tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilmiştir:

  Overall (0 5 üzerinden)

  KPSS Bülteni

  Haftalık güncellemeler, yeni haberler, konular ve sorular doğrudan gelen kutunuzda.

  KPSS Quiz Bültenine Katılın

  Değerlendirmeler (0)

  Bu konu anlatımı için henüz hiç değerlendirme yazılmamış.

  Değerlendirmeni ekle

  Benzer Konular

  Sınav Türü, Alan ve Ders etiketlerine göre benzer KPSS Konu anlatımları.

  Osmanlı Tarihi

  Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (1299-1453)Osmanlı Beyliği'nin KuruluşuOsmanlı Devleti, 1299 yılında Osman...
  TarihGenel KültürKPSS LisansKPSS Ön LisansKPSS Ortaöğretim

  Türk-İslam Tarihi

  GirişTürk-İslam Tarihi Nedir?Türk-İslam Tarihi, Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden itibaren...

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

  Girişİslamiyet Öncesi Türk Tarihi'nin Önemiİslamiyet öncesi Türk tarihi, Türk milletinin...

  Ulaşım, Turizm ve Ticaret

  UlaşımUlaşımın Tanımı ve ÖnemiUlaşım, insanların ve malların bir yerden bir...

  Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

  MadenlerTanım ve ÖnemiMaden Nedir?Madenler, yer kabuğunda doğal olarak bulunan...

  Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

  TarımTarımın Tanımı ve ÖnemiTarım, insanların temel besin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla...